Olx

शुक्रवार, १८ डिसेंबर, २००९

मंदी !


मंदीच्या काळात एका सिंधी व्यापार्‍याने काढलेला उपाय.
व्यापारी रात्री घरी आला व मुलांना म्हणाला, आज रात्री जो न जेवता झोपेल त्याला मी ५ रुपये देणार.
त्या रात्री त्याची मुले ५- ५ रुपये घेऊन झोपली.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी तो मुलांना म्हणाला, "जो ५ रुपये देईल त्यालाच नाश्ता मिळणार."
मुलांनी ५-५ रुपये देऊन घरातच नाश्ता घेतला.

Olx