हॉटेल लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
हॉटेल लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

१ रुपया कुठे गेला ?

विनोद खुप झाले. आज चला डोक चालवूया !
 
 
 
३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.

बिल आले ७५ रुपये.

तिघांनी २५ ,२५, २५ रुपये काढून वेटर ला दिले.

मॅनेजर ने ५ रुपये कन्सेशन देऊन त्यांना परत दिले.

 ...वेटर ने २ रुपये स्वताला ठेऊन , तिघांना १, १, १ रुपया परत दिला.

... म्हणजे प्रत्येकाला २४ रुपये पडले
मग २४ + २४ + २४ = ७२+ वेटरचे २ = ७४
मग १ रुपया कुठे गेला ????

भूक.

एकदा एक सिंह आणि एक ससा एका हॉटेल मधे सोबत जातात.

वेटर दोघांनाही बसायला जागा देतो। सशाला विचारतो, " सर, तुम्हाला खायला काय आणु ? "

ससा सिंहासमोर ऎटीत सांगतो, " माझ्यासाठी एक प्लेट गाजर आण, बघ चांगले हवेत. "

वेटर घाबरत सिंहाकडॆ बघतो आणि विचारतो, " सर, तुम्हाला काय आवडेल ?"

ससा त्याला सांगतो, " त्यांना आज काहिही नको. "

वेटर, " कां ? त्यांना भूक नाही कां ?"

ससा, " अरे, त्यांना भूक असती तर तुला काय वाटते मी इथे राहिलो असतो कां ? "

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...