AMAP लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
AMAP लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

ASAP : AMAP !!!

ईंटरव्ह्यु घेणारा उमेदवाराला : काहो, तुम्ही कधी रुजू होणार या प्रश्नाला "ASAP" असे उत्तर दिलेत मी समजू शकतो ASAP म्हणजे as soon as possible पण अपेक्षित पगार येथे तुम्ही AMAP असे लिहीलेत. AMAP असे मी कधि ऎकलेले नाही त्याचा अर्थ सांगाल कां ?
उमेदवार : As much as possible.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...