युक्ती लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
युक्ती लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

युक्ती.

एक लहान मुलगा एका घराबाहेर बेल वाजवायचा प्रयत्न करीत होता. काही केल्या त्याचा हात बेलच्या बटन पर्यंत पोहचत नव्हता.

समोरून जाणार्‍या एका माणसाच्या हे लक्षात आले व तो त्या लहान मुलाच्या मदतीला गेला. त्या माणसाने त्या मुलासाठी बेल वाजवली व कौतुकाने त्या मुलाकडे बघितले व म्हणाला, " आता काय ? "

तो मुलगा म्हणाला , " काका कोणी बाहेर येण्यापूर्वी आपण दोघेही पळून जाऊया !!!"

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...