बेटा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
बेटा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

दान !

बाबा बाबा त्या गरिब म्हातार्‍या बाईला एक रुपया द्याना.

हे घे, मला तुझा दानी स्वभाव बघुन आनंद झाला. पण कुठे आहे ती म्हातारी बेटा.

ती बघा, तिथे एक रुपयाला कुल्फी विकते आहे !

मदत !

मन्या : नन्या तु आईला घरच्या कामात मदत करतोस का ?
नन्या : हो करतोना, आईने सांगितलेली सगळी कामे करतो.
मन्या : कोणती कामे ?
नन्या : भाजी आणणे, वाण्याकडून सामान आणणे व आई सांगेल ती सगळी. तु मदत करतोस कां आईला कामात ?
मन्या : हो, आई सोबत वाण्याकडे जाणे, आई घर झाडत असतांना पाय वर करुन बसणे, आईला गाद्या उचलायच्या असतांना खुर्चीवर बसणे, आईने फरशीवर पसारा करु नको म्हटल्यावर गादीवर पसारा करणे इत्यादी सर्व कामे करतो.

डेंटिस्ट.

आई मी मोठ्ठा झाल्यावर सगळे मला घाबरणार.

आई : का रे तुला काय व्हायचं आहे ? बॉक्सर कि कुणी पैलवान ?

नाही गं आई मला डेंटिस्ट व्हायचे आहे.

उद्याचे काम आजच !

आई आज बाईंनी शिकवलं उद्याच काम आजच कराव. मी पण यापुढे असच वागणार.
शाब्बास बेटा.
तर आई मी अस करतो उद्याचे चॉकलेटपण आजच संपवून टाकतो !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...