रिक्षावाला लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
रिक्षावाला लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

अंत !

काल एका रिक्षात बसलो होतो. रिक्षावाला असा काही रिक्षा चालवत होता की मला कळतच नव्हतं, की मी रिक्षात आहे की अंत'रिक्षा'त आहे की माझा अंत रिक्षात आहे...!!!

भाडं !

रिक्षावाला मिटरकडे बघुन : साहेब १०० रुपये झालेत.
सांता : हे घे ५० रुपये.
रिक्षावाला : साहेब हे बरोबर नाही. १०० रुपये झाले असतांना तुम्ही मला ५० रुपयेच देत आहात.
सांता : अरे तु पण माझ्या सोबत रिक्षात बसुन आलास नां ?

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...