बिहारी बाबू लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
बिहारी बाबू लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

हायर स्टडी.

एक युपीचा भैया व एक बिहारी बाबू मित्र होते.
एकदा बिहारी बाबूने बघितले कि भैया सकाळी उठुन काही पुस्तके घेउन जवळच्या टेकडीकडे चालला आहे.
बिहारी बाबूला राहवले नाही. तो भैयाकडे गेला व विचारले, " भैया सकाळी सकाळी पुस्तके घेउन कुठे जात आहेस ?"
भैया म्हणाला," भई सब लोक स्टडी करता है. हम को लगा हम हायर स्टडी करना चाहिये इस लिये हम ऊपर चढकर हायर स्टडी करना चाहता हूं."

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...