अशक्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
अशक्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

अशक्य !

गुरुजी : बाळू, तु एखादे असे काम करू शकतोस का जे इतरांना अशक्य आहे ?
बाळू : हो सर, मी माझे अक्षर वाचू शकतो.

अशक्य !

गुरुजी : बाळू, तुला असे एखादे काम करता येते का जे इतरांना अशक्य आहे.
बाळू : होय सर, माझे हस्ताक्षर फक्त मीच वाचू शकतो.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...