गुप्तहेर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
गुप्तहेर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुप्तहेर.

"काय हो, तुम्ही पोलीस कां ? " एक माणूस पोलीसाच्या गणवेशातल्या माणसाला
"नाही, मी गुप्तहेर आहे."
"मग तुम्ही हा गणवेश का घातला आहे"
"आज मी रजेवर आहे !"

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...