Tablet लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Tablet लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

साईड ईफेक्ट !

बांता : अरे सांता तु ही गोळी बाजुने कापुन का घेतोस ?
सांता : मी गोळी साईडने कापुन घेतो कारण मला या गोळीचे साईड ईफेक्ट नकोयत.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...