Hotel लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Hotel लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

जेवण.

बबन : अरे काय हे वाढलय ? मी अस वाईट अन्न खाऊ शकत नाही. बोलाव तुझ्या मॅनेजरला.
वेटर : नाही साहेब, तेही हे अन्न खाऊ शकणार नाहीत.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...