नाश्ता लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
नाश्ता लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नाश्ता.

नवरा : काय गं नऊ वाजले अजुन नाश्ता तयार नाही. जाऊ दे आता मी हॉटेल मधे जाऊन करुन घेईन.
बायको : थांबा पाच मिनीटे.
नवरा : काय पाच मिनीटांत तयार होईल कां नाश्ता तयार ?
बायको : नाही, मी पण तुमच्या सोबत येते तयार होऊन हॉटेलला.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...