Nepali लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Nepali लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नेपाळी.

एकदा एका नेपाळी माणसावर देव प्रसन्न झाला.
देवाने त्याला ३ ईच्छा विचारल्या.
नेपाळी म्हणाला : १. खुप मोठ्ठा बंगला.
२. त्यात एक खुप श्रीमंत माणुस.
आणि ३. त्या बंगल्याचा गुरखा मला बनव.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...