आनंद लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
आनंद लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नविन नवरा .

नविन नवरा व नविन कुत्रा यात काय फरक आहे ?


नविन कुत्रा एका वर्षाने पण तुमच्याकडे बघुन आनंद दाखवतो........ !

आनंद.

मनोहररावांना बरेच दिवसांनी रजा मिळाल्याने ते फार आनंदात होते. त्यामुळे सक्काळी सक्काळी उठुन बाहेर फिरुन आले. घरी आल्यावर बायकोला उठवल व मस्त चहा केला दोघांसाठी.


बाहेरच्या खोलीत आल्यावर सोफ्यावर बसुन मोठ्ठ्या आवाजात आपल्या आवडिची गाणी लावली. गाणी इतक्या जोरात लावली होती कि शेजार्यां्नाही स्पष्ट ऎकू जावी !

थोड्या वेळाने शेजारचे रामराव आले व मनोहररावांना म्हणाले, “मनोहरराव तुम्हाला माझ्या TV चा आवाज ऎकू येतोय ?

मनोहरराव ,”नाही.”

रामराव,”मला पण नाही. तुमची गाणी जरा हळू वाजवाल काय ?”

दान !

बाबा बाबा त्या गरिब म्हातार्‍या बाईला एक रुपया द्याना.

हे घे, मला तुझा दानी स्वभाव बघुन आनंद झाला. पण कुठे आहे ती म्हातारी बेटा.

ती बघा, तिथे एक रुपयाला कुल्फी विकते आहे !

१०० रुपयात ५०००० चे फटाक्याचा आनंद घ्या !

हि योजना सर्वांसाठी खुली आहे.
कृती:
१. बाजारात जा.
२. फटाक्यांच दुकान शोधा.
३. तेथून मोठा आवाज करणारे १०० रुपयांचे फटाके घ्या.
४. संध्याकाळी घरातील सर्वांनी मिळून विकत आणलेले फटाके. उडवा.
५. फटाके फोडताना होणारा आवाज रेकॉर्ड करा.
६. आपल्या CD प्लेयरवर तो आवाज मोठ्याने वाजवा.
७. ५०००० रुपयांच्या फटाक्याचा आवाजाचा आनंद लूटा.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...