वाहने लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
वाहने लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नो पार्किंग.

एक तरुण मोटरसायकल स्वार पोलीसाला : " काय साहेब मी माझी मोटरसायकल इथे ठेऊ शकतो कां ? "

पोलीस : नाही, हे बघा तो बोर्ड "येथे वाहने उभी करु नये".

तरुण : तर येथे इतकी वाहने कशी काय उभी आहेत ?

पोलीस : त्यांनी मला विचारले नाही !

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...