चेस लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
चेस लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुध्धिमान सांता !

सांता : ए, बांता चल यार फार कंटाळा आलाय कुठेतरी बाहेर जाऊया.
बांता : नाही यार बाहेर पावसात फिरायला मला नाही आवडत.
सांता : तर काय करयचं ?
बांता : चल पत्ते खेळूया .
सांता : नको मला तेही नाही आवडत.
बांता : तर काय करायच तुच सांग. चल चेस खेळूया.
सांता : बरं, पण थांब मी स्पोर्ट शूज घालून येतो.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...