Wife Husband लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Wife Husband लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

साडी.

बायको : अहो, मला आज पहाटे स्वप्नात दिसल, तुम्ही साडी घ्यायला मला ५००० रुपये दिलेत. पहाटेच स्वप्न खर होणार कां ?
नवरा : होणार ना. ठेव ते ५००० रुपये तुच आणि आण त्याची साडी.

भाषण.

हवालदार दारुड्याला : अरे ए कुठे चाललास असा रात्रीचा ?
दारुडा : मी भाषणाला चाललोय.
हवालदार : भाषणाला ? कुठे ?
दारुडा : दारुचे वाईट परिणाम या विषयावर भाषण ऎकायला.
हवालदार : तुला रात्री बारा वाजता कोण भाषण ऎकवणार ?
दारूडा : मी घरी पोचल्यावर माझी बायको.

दारुचा राग.

बायका दारु पिणार्‍या नवर्‍याचा इतका राग का करतात ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कारण त्यांचा नेहमी घाबरुन उंदरा सारखा रहाणारा नवरा दारु प्यायल्यावर वाघा सारखा वगतो !

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...