Begger लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Begger लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

पाककला !

अहो काल तो भिकारी आला होता ना, मला तो अजिबात आवडला नाही.
कां ? काय केलं त्याने ?
काल मी त्याला चांगल भरपूर खायला दिल, आज तो परत आला व तो मला हे स्वयंपाक चांगला कसा कराव हे पुस्तक देवून गेला.

अनिवासी !

श्रीमंत बाई : काल तु आला नाहीस ?
भिकारी : बाई, काल माझा चुलत भाऊ आला होता.
बाई : कुठे असतो तुझा भाऊ ?
भिकारी : अमेरिकेला.
बाई : काय, करतो तिथे तो ?
भिकारी : तो तिथे भिक्षा मागतो.

सोपा मार्ग.

दोन भिकार्‍याचा संवाद
पहिला भिकारी : अरे , मी एक पुस्तक लिहिल आहे.
दुसरा : काय नाव आहे त्याच ?
पहिला : सहज पैसा कमावण्याचे सोपे १००१ मार्ग.
दुसरा : तर तु भिक का मागतोस ?
पहिला : तो सर्वात सोपा मार्ग आहे.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...