नेपोलियन लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
नेपोलियन लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नेपोलियन कुठला.

सांता: अरे मला वाटते की नेपोलियन रशियाचा असावा.
बांता: कां ? तुला असे का वाटते ?
सांता: अरे आजच्या पेपर मध्ये मी तो रशियाचा होता असे लिहीले !

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...