अधोगती लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
अधोगती लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

कॉंग्रेस !

इंग्रजीत PRO च्या विरुद्ध CON आहे.
PROGRESS म्हणजे प्रगती.
यातील PRO च्या जागी CON ठेवा.
आपल्या लक्षात येईल CONGRESS म्हणजे काय !
विचार करा !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...