अपहरण लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
अपहरण लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बॉसचे अपहरण.

एका कंपनीत सकाळीच खुप धावपळ सुरु झाली. सर्वच लोकं इकडून तिकडे धावपळ करित होते.
.
.
.
काही नविनच रुजु झालेले कर्मचारी धावपळ बघून फारच धास्तावले.
.
.
.
त्यातल्या एकाने मोठ्या हिंमतीने एका जून्या कर्मचार्‍याला विचारले,"काय झाले ?"

आपल्या बॉसला अतिरेक्यांनी पळवले. अतिरेकी बॉसला सोडायला दहा कोटी खंडणी मागताहेत.
नाहीतर ते आपल्या बॉसला पेट्रोल टाकून जाळुन टाकणार.
.
.
.
.
काही लोक त्यासाठीच प्रत्येकाला काही मदत देता येईल का ते विचारायला धावताहेत.


"लोक किती मदत देताहेत ?", नविन कर्मचार्‍याचा प्रश्न.
.
.
.
.
"एक लिटर पेट्रोल.", जून कर्मचारी उत्तरला.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...