ईमान लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
ईमान लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

ईमान !

बाळूला आपला कुत्रा विकायचा होता. कुत्रा बघायला एक माणुस त्याच्याकडे येतो. तो बाळूला विचारतो, " सगळे ठीक आहे पण तुमचा कुत्रा प्रामाणिक आहेना ?"
बाळू : हो, माझा कुत्रा अतिशय प्रामाणिक आहे.
ग्राहक : त्याच्या प्रामाणिकपणाचं एखाद उदाहरण आहे का तुमच्याकडे ?
बाळू : अहो मी त्याला आतापर्यंत तीन वेळा विकलं, प्रत्येकवेळा तो प्रामाणिकपणे माझ्याकडे परत आला !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...