Grandfather लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Grandfather लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

देवाची सुधारणा.

बाळ : आजोबा, तुम्हाला कोणी बनवल ?
आजोबा : बाळा देवाने.
बाळ : कधी ?
आजोबा : बरेच वर्षे झालीत.
बाळ : आणि मला कोणी बनवल ?
आजोबा : तुला पण देवानेच बनवल, तीन वर्षांपुर्वी.
बाळ दोघांचेही चेहरे बघत : इतक्या वर्षात देवाने आपल्यात बरीच सुधारणा केली ना ?

आजोबांची शिंक !

नातू : आजोबा तुम्ही कित्ती जोरात शिंकता. पण तुम्ही तोंडावर हात ठेवणे शिकलात हे बघून छान वाटले.
आजोबा : काय करु बेटा. तोंडावर हात ठेवला नाही तर माझी कवळी तोंडातुन बाहेर पडते ना !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...