डॉक्टर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
डॉक्टर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? .
.
वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले
आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर
ती माझी मुलगी माझी आईं झाली! त्यांना एक
मुलगी झाली
तर ती माझी बहिण झाली !
पण मी तिच्या आज्जीचा नवरा होतो म्हणून
ती माझी नातं झाली! ह्याच प्रमाणे
माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा भाऊ झाला!
आणि मी माझ्या मुलाचा भाचा झालो ! .
आणि माझा बाप माझा जावई
झाला आणि माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा मेहूणा झाला
आणि माझी बायको माझी
.
.
डॉक्टर: बस कर! तुझ्या आईचा घोडा ……… ????? ..!!!
आता मला पण वेडा करनार आहेस का हरामखोर !

रेबीज.

डॉक्टर : सांगायला वाईट वाटते कि तुम्हाला पिसाळलेला कुत्रा चावल्यामुळे रेबिज हा रोग झाला आहे. तुम्ही यातुन बरे व्हायची शक्यता फार कमी आहे.

पेशंट : डॉक्टर मला एक कागद व पेन देता का ?

डॉक्टर : कागद व पेन कशासाठी ?

पेशंट : यादी तयार करतो. कुणा कुणाला चावायच आहे अशा लोकांची.

खर्चाला लगाम !

नानासाहेब आपल्या बायकोला घेऊन दात काढायला डॉक्टर कडे गेले.
नानासाहेब,"डॉक्टर, दाता काढायला किती खर्च येतो हो ?"
डॉक्टर,"एक दात काढायला साधारण १००० रुपये लागतात."
नानासाहेब,"एक हजार जरा जास्तच वाटतात."
डॉक्टर,"होय ऍनेस्थेशिया द्यायचे ५०० व दात काढायचे ५०० होतात."
नानासाहेब,"अजुन कमी होतात का बघाना ?"
डॉक्टर,"ऍनेस्थेशिया न देता माझा एक विद्यार्थी हातोडिच्या सहायाने २०० रुपयात दात पाडुन देतो, चालेल ?"
नानासाहेब बायकोकडे हात दाखवून,"हिचे दात काढायचे होते."

विसर !

नाना : (किंचाळत) डॉक्टर, मला बघाना काय झालय. मी सगळ विसरतोय.

डॉक्टर : थांबा शांत रहा, तुम्हाला अस कधि पासुन होतय ?

नाना : काय म्हणालात, काय कधि पासुन होतय ?

आजार ?

डॉक्टर : तुम्हाला मलेरिया झाला आहे.
रुग्ण : डॉक्टर, खरच मलेरिया झालाय ना ? एकदा एकाला डॉक्टरांनी मलेरियाची औषधे दिलीत पण तो टॉयफाईडने मेला.
डॉक्टर : नाही, माझे रुग्ण मलेरियाचे औषध दिल्यावर मलेरियानेच मरतात.

डॉक्टर सांता.

डॉक्टर सांताने फार गंभीर चेहरा करुन हातात टॉर्च घेऊन पेशंटचे डोळे तपासले, जिभ बघितली, कान तपासले आणी.........
बराच विचार करुन म्हणाला..........
टॉर्च चांगला आहे !!!

१००० पानांचे पुस्तक.

एक हजार पानांचे पुस्तक वाचायला किती वेळ लागेल ?


लेखक : सहा महिने.
डॉक्टर : दोन महिने.
वकिल : एक महिना.

अभियंता : परिक्षा कधि आहे ते सांगा. रात्रभरात वाचुन काढू.

सांताची अंगदुखी.

सांता डॉक्टरला : डॉक्टर सर्व अंगावर दुखते आहे.
डॉक्टर : कुठे दुखते आहे ?
सांता : (सांता एका बोटाने दाखवतो) हे बघा, डाव्या पायाला हात लावला तर दुखते.
डॉक्टर : आणि ?
सांता : हे बघा, उजव्या पायाला हात लावला तरिही दुखते.
डॉक्टर : आणि ?
सांता : कानाला हात लावला तरिही दुखते.
डॉक्टर : आणि ?
सांता : कपाळाला हात लावला तरिही दुखते.
डॉक्टर : तुम्हाला काही झालेले नाही, तुमचे बोट दुखावलेले आहे.

हार !

ऑपरेशन आधि रुग्णाला सर्व तयारी सोबत टेबलवर एक हारही दिसतो.
त्यामुळे तो काहिसा उत्सुक होऊन डॉक्टरला विचारतो, " डॉक्टर, बाकी तयारी मी समजू शकतो पण हा हार कशासाठी ?"
डॉक्टर : हे बघा हे माझं पहिलच ऑपरेशन आहे. समजा ते यशस्वी झालं तर हा हार माझ्यासाठी नाही झाल तर तो............. तुमच्यासाठी."

विस्मरण.

एके दिवशी मी डॉक्टरांकडे गेलो.
डॉक्टरांनी मला विचारले काय होतेय. मी सांगीतले हल्ली मला फार विसरायला होतेय.
तर.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
डॉक्टरांनी मला तपासण्यापूर्वीच त्यांचे बिल दिले !!!

नळाला मासे !

एक वेडा नळाचे पाणी ओंजळीने घेउन बादलीत टाकत असतो. तर एक डॉक्टर त्याला विचारतो काय रे काय करतोस ?
वेडा : दिसत नाही का मी मासे पकडतोय.
काही वेळाने तो डॉक्टर त्याला पुन्हा विचारतो : काय रे किती मासे पकडलेत ?
वेडा : काय वेडा डॉक्टर आहे राव नळाला कधी मासे येतात कां ?

(ई-मेलने पाठविणार्‍याचे नाव कळवलेले नाही)

शस्त्रक्रिया.

डॉक्टर ऑपरेशन टेबलवरच्या रुग्णाला : " तुम्हाला घाबरायला काय झालं ? घाबरु नका. काही होणार नाही."
रुग्ण : डॉक्टर माझं हे पहिलच ऑपरेशन आहे.
डॉक्टर : बघा माझही हे पहिलच ऑपरेशन आहे तरिही मी घाबरलेलो नाही.

बेड रेस्ट !

बायको : अहो, आज मी डॉक्टरकडे गेले होते.
नवरा : काय म्हणाले डॉक्टर ?
बायको: म्हणाले, एक महिना तरी बेड रेस्ट घ्यावी लागणार कुठे तरी बाहेर थंडहवेच्या ठिकाणी जाऊन. कुठे जायच आपण ?
नवरा: दुसर्‍या डॉक्टरकडे !

चुक !

पेशंट : डॉक्टर तुम्ही कधि चुक केली आहे कां ?
डॉक्टर : हो केलीय.
पेशंट : काय होती ती चुक ?
डॉक्टर : मी एका खुप श्रीमंत पेशंटला तीनच भेटींमध्ये बर केल होत !

बहिरे आजोबा !

गोखले आजोबांना बरीच वर्षे निट ऎकू येत नव्हते. त्यांना काटकर आजोबांनी फडके डॉक्टरांचा पता दिला.
फडके डॉक्टरांनी त्यांना निट तपासल्यावर एका महिन्याचे औषध दिले.
गोखले आजोबा एका महिन्या नंतर डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टर म्हणाले, " कसे वाटतेय आजोबा. ?"
आजोबा, " डॉक्टर, कमालच झाली. मी अजुन घरी कुणालाही सांगीतले नाही मला ऎकू येते ते. त्यामुळे मला माझे मॄत्युपत्र तीन वेळा बदलावे लागले !"

डेंटिस्ट.

आई मी मोठ्ठा झाल्यावर सगळे मला घाबरणार.

आई : का रे तुला काय व्हायचं आहे ? बॉक्सर कि कुणी पैलवान ?

नाही गं आई मला डेंटिस्ट व्हायचे आहे.

घाई

डॉक्टर आपल्या दारुड्या मित्राला : अरे, तुला माहितेयना दारू पिणार्‍याला दारू हळू हळू मारते.
मित्र : हो, मला माहित आहे. म्हणून तर पितो. मरायची घाई कोणाला आहे ईथे !!!

डॉक्टर.

डॉक्टर आपल्या मित्राला, " तुला खरं सांगतो मी या उगाचच करण्यात येणार्‍या शस्त्रक्रियेच्या विरोधात आहे. मी यांच समर्थन कधिच करु शकणार नाही."

मित्र, " तर तु शस्त्रक्रियेचा निर्णय कधि घेतोस"

डॉक्टर, " मला जेंव्हा जेंव्हा पैशाची गरज भासते !"

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...