झाल्यावर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
झाल्यावर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बोअर झाल्यावर !

एक मैत्रीण दुसरीला: तू खूप बोअर झाल्यावर काय करतेस?


दुसरी: मस्तपैकी मॉलमध्ये जाते, मन भरेपर्यंत शॉपिंग करते,
.
.
.
ट्रॉली काऊंटरवरच सोडते आणि घरी येते... !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...