लय भारी !

कॉलेजला मी एवढा भारी दिसायचो, जर दुसऱ्या मुलीकडे बघायला लागलो तर,

मॅडम म्हणायचे की तिकडे बघू नको, माझ्याकडे लक्ष दे...

अपमान !

 जिव्हारी लागेल असा अपमान...


Employee working from home.

आई - जा बाळा , बाजारातून जरा सामान घेऊन ये...


Son - आई , आत्ता client चा काॅल आहे. नंतर जाऊ शकतो का ?

आई - *I am working on that* आणी *I will get back to you soon* एवढच बोलायच आहे ना .. मी बोलते ..

तु सामान घेऊन ये!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? .
.
वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले
आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर
ती माझी मुलगी माझी आईं झाली! त्यांना एक
मुलगी झाली
तर ती माझी बहिण झाली !
पण मी तिच्या आज्जीचा नवरा होतो म्हणून
ती माझी नातं झाली! ह्याच प्रमाणे
माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा भाऊ झाला!
आणि मी माझ्या मुलाचा भाचा झालो ! .
आणि माझा बाप माझा जावई
झाला आणि माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा मेहूणा झाला
आणि माझी बायको माझी
.
.
डॉक्टर: बस कर! तुझ्या आईचा घोडा ……… ????? ..!!!
आता मला पण वेडा करनार आहेस का हरामखोर !

अंत !

काल एका रिक्षात बसलो होतो. रिक्षावाला असा काही रिक्षा चालवत होता की मला कळतच नव्हतं, की मी रिक्षात आहे की अंत'रिक्षा'त आहे की माझा अंत रिक्षात आहे...!!!

बोअर झाल्यावर !

एक मैत्रीण दुसरीला: तू खूप बोअर झाल्यावर काय करतेस?


दुसरी: मस्तपैकी मॉलमध्ये जाते, मन भरेपर्यंत शॉपिंग करते,
.
.
.
ट्रॉली काऊंटरवरच सोडते आणि घरी येते... !!!

ड्रिंक्स !

सासरे जावयाला समजावत असतात
सासरे - तू ड्रिंक करतोस अस मी ऐकले आहे?
जावई - हो
सासरे - किती?
जावई - आठवड्यातून तीनदा
सासरे - किती वर्ष झाली पितोय?
जावई - 30 वर्ष
सासरे - एक ड्रिंक चा साधारण खर्च किती असेल?
जावई - 500 रु
सासरे - म्हणजे आठवड्याचे 1500,महिन्याचे 6000,वर्षाचे 72000, 30 वर्षाचे 21,60,000 हेच पैसे तू mutual funds  मध्ये टाकले असते तर आतापर्यंत त्याचे 6,00,00,000 झाले असते ,एवढ्या पैशात एक हाय क्लास मर्सिडीज आली असती
जावई - तुम्ही किती ड्रिंक करतात?
सासरे - नाही,अजिबात नाही
जावई - मग तुमची मर्सिडीज कुठे आहे ?

सासरा सायकल घेऊन पळाला..
🤓🤓😂😂

लय भारी !

कॉलेजला मी एवढा भारी दिसायचो, जर दुसऱ्या मुलीकडे बघायला लागलो तर, मॅडम म्हणायचे की तिकडे बघू नको, माझ्याकडे लक्ष दे...