नातू लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
नातू लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

आजोबांची शिंक !

नातू : आजोबा तुम्ही कित्ती जोरात शिंकता. पण तुम्ही तोंडावर हात ठेवणे शिकलात हे बघून छान वाटले.
आजोबा : काय करु बेटा. तोंडावर हात ठेवला नाही तर माझी कवळी तोंडातुन बाहेर पडते ना !!!

आजीबाईंची दातदुखी.

आजीबाई खेड्यातुन शहरात आपल्या नातवाकडे आल्या आहेत.
एक दिवस आजीबाई तक्रार करतात की त्यांचा दात दुखत आहे. म्हणुन नातू त्यांना दातांच्या डॉक्टरकडे घेउन जातो.
डॉक्टर : आजी तोंड उघडा.
आजीबाई थोडस तोंड उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई अजुन थोडस उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई वैतागुन : कारे मेल्या अजुन किती तोंड उघडू. दात काढायला काय तोंडात जाउन बसणार आहेस काय ?

आजोबांचं क्रिकेट !

मैदानावर दोन खेळाडू क्रिकेट खेळत असतात.
त्यातला एक आजोबा व दुसरा त्यांचा नातू.
आजोबा नातवाला खेळण्याबाद्दल सूचना देत असतात.
आजोबांच्या एका बॉलला फटकावतांना नातवाने चुक केली. त्यानंतर आजोबा सांगतात, " अरे मी तुझ्या इतका होतोना तेंव्हा मी असा बॉल या झाडावरुन फटकावत होतो."
पुढचा बॉल नातू फटकवायचा प्रयत्न करतो. बॉल काही त्या झाडावरुन जात नाही तेंव्हा आजोबा हसतात व त्याला सांगतात, " अरे मी तुझ्या एतका होतोना तेंव्हा हे झाड खुप लहान होते !"

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...