स्वयंपाक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
स्वयंपाक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

पाककला !

अहो काल तो भिकारी आला होता ना, मला तो अजिबात आवडला नाही.
कां ? काय केलं त्याने ?
काल मी त्याला चांगल भरपूर खायला दिल, आज तो परत आला व तो मला हे स्वयंपाक चांगला कसा कराव हे पुस्तक देवून गेला.

प्रार्थना.

शिक्षीका : मुलांनो सांगा तुम्ही जेवणापूर्वी काय करता ?

मुले :बाई आम्ही हात - पाय स्वच्छ धुतो आणि त्यानंतर जेवायला बसतो.

शिक्षीका : शाब्बास मुलांनो. जेवणापूर्वी हात- पाय स्वच्छ धुवावे आणि देवाची प्रार्थना कोण-कोण करते ?

वर्ग : बाई आमच्या आईला छान स्वयंपाक करता येतो. त्यामुळे आम्ही देवाची प्रार्थना करित नाही.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...