भूक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
भूक लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

ऑफिस !

एक भिकारी : साहेब, एक रुपया द्याना फार भूक लागली आहे.
माणूस : तुला लाज वाटत नाही कां ? असं रस्त्यावर भिक मागतांना.
भिकारी : साहेब तुमच्या एक रुपया साठी काय मी ऑफिस थाटू कां ?

भूक.

एकदा एक सिंह आणि एक ससा एका हॉटेल मधे सोबत जातात.

वेटर दोघांनाही बसायला जागा देतो। सशाला विचारतो, " सर, तुम्हाला खायला काय आणु ? "

ससा सिंहासमोर ऎटीत सांगतो, " माझ्यासाठी एक प्लेट गाजर आण, बघ चांगले हवेत. "

वेटर घाबरत सिंहाकडॆ बघतो आणि विचारतो, " सर, तुम्हाला काय आवडेल ?"

ससा त्याला सांगतो, " त्यांना आज काहिही नको. "

वेटर, " कां ? त्यांना भूक नाही कां ?"

ससा, " अरे, त्यांना भूक असती तर तुला काय वाटते मी इथे राहिलो असतो कां ? "

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...