परंपरा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
परंपरा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

परंपरा.

शिक्षक : शाम, तु वर्गात फार बोलतोस.
शाम : ती आमची परंपरा आहे.
शिक्षक : याचा अर्थ काय आहे ?
शाम : माझे आजोबा रस्त्यावर फेरीवाले होते, आणि वडिल शिक्षक.
शिक्षक : आणि आई काय करते ?
शाम : ती एक स्त्री आहे.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...