म्हातारे लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
म्हातारे लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

चिंता !

लग्नात  कुवारे...

आणी

अंतयात्रेत म्हातारे...
.
सर्वात जास्त का जातात कारण...
.
.
दोघांना एकाच गोष्टींची चिंता असते...
.
.
.
.
.
.
मी नाही जाणार तर,
माझ्या वेळी कोण येणार... !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...