सल्लागार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
सल्लागार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

सल्लागार !

सल्लागार (व्याख्या) : सल्लागार म्हणजे तुमच्या घरात येउन, तुम्ही कसं वागाव याची शिकवणी देणारा व त्याची शिकवणी वसूल करणारा.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...