बांतासिंग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
बांतासिंग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

पिटाई !

बांता : मला काल १० लोकांनी मारलं.
सांता : मग तु काय केलं ?
बांता : मी त्यांना सांगितलं एक - एक करुन या तर बघतो.
सांता : तर काय झालं ?
बांता : तर काय ! मेल्यांनी एकेकांनी मला परत मारलं !!!

साईड ईफेक्ट !

बांता : अरे सांता तु ही गोळी बाजुने कापुन का घेतोस ?
सांता : मी गोळी साईडने कापुन घेतो कारण मला या गोळीचे साईड ईफेक्ट नकोयत.

अनुभव !

सांता : जेंव्हा मी धंदा सुरु केला तेंव्हा माझ्याकडे पैसा होता व माझ्या पार्टनरकडे अनुभव.
बांता : तर तुमचा धंदा फार छान चालला असेल ?
सांता : हो ना, शेवटी माझ्याकडे अनुभव आला व माझ्या पार्टनरकडे पैसा.

बुध्धिमान सांता !

सांता : ए, बांता चल यार फार कंटाळा आलाय कुठेतरी बाहेर जाऊया.
बांता : नाही यार बाहेर पावसात फिरायला मला नाही आवडत.
सांता : तर काय करयचं ?
बांता : चल पत्ते खेळूया .
सांता : नको मला तेही नाही आवडत.
बांता : तर काय करायच तुच सांग. चल चेस खेळूया.
सांता : बरं, पण थांब मी स्पोर्ट शूज घालून येतो.

नाणे.

सांतासिंग : अरे बांता, मला सांग माझ्या खिशात किती नाणे आहेत.
बांतासिंग : मी सांगतो, पण एका अटिवर.
सांतासिंग : काय ?
बांतासिंग : त्यातील एक नाणे मला देशिल ?
सांतासिंग : हो तु ओळखलस तर एकच काय दोन्हिही देईन.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...