! लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
! लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

अंत !

काल एका रिक्षात बसलो होतो. रिक्षावाला असा काही रिक्षा चालवत होता की मला कळतच नव्हतं, की मी रिक्षात आहे की अंत'रिक्षा'त आहे की माझा अंत रिक्षात आहे...!!!

Top Universities !

भारतात
ज्ञान वाटणा-या
महान टाँप ४ युनिवर्सीटी..
१. WhatsApp
...
२. पानटपरी
३. कटिंगचं दुकान
४. दारू पीलेला माणुस..
बाकी शाळा वगैरे सर्व अंधश्रद्धा आहे

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...