बचाव लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
बचाव लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बचाव !

न्यायाधिश : तुमच्यावर आरोप आहे की तुम्ही तुमच्या बायको व मुलांना सोडुन पळुन गेलात. आपल्या बचावात काही सांगायचे आहे कां ?
आरोपी : न्यायाधिश महाराज, काही सांगायचे असते तर पळून कां गेलो असतो ?

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...