मासेमार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
मासेमार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मासेमार.

एकदा सरदार सांतासिंग व त्याचे दोन मित्र रस्त्याच्या कडेला एका दगडावर बसले होते. सांतासिंग मधे बसून पेपर वाचत होता तर त्याचे मित्र त्याच्या दोन्ही बाजूला बसून मासे पकडण्यासाठी गळ टाकून बसले होते.
त्यांचे हे वेडेचाळे येणारे-जाणारे बघत होते व हसत होते. काही वेळाने गर्दी बरिच वाढली.
गर्दी बघुन एक हवालदार तेथे आला व मासे पकडणार्‍या एकाला दरडावून विचारले, " काय करताय ?"
तो म्हणाला," मासे पकडतोय."
हवालदार भडकला व त्याने सांतासिंगला विचारले हे काय करताहेत ?
सांतासिंग म्हणाला ते मासे पकडताहेत.
हवालदाराने काठी उगारली व विचारले हि काय मासे पकडायची जागा आहे कां ?
काठी उगारलेली बघताच सांतासिंग बोट वल्हवल्यासारखे करू लागला.

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...