Olx

बुधवार, २४ सप्टेंबर, २००८

बॉस.

बॉस : एक व्यक्ति, ऑफिस मध्ये तुम्हाला उशिर झाला असतांना लौकर येते व तुम्ही लौकर पोहचले असतां उशिरा येते

Olx