Olx

शनिवार, १६ जुलै, २०१६

बदनाम !

आयला... नाव एवढा ख़राब झालाय की...

उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो...

आजतरी उपवास धरा।।।
😂😂😂😂😂😂

Olx