Olx

बुधवार, २९ जून, २०१६

चिंता !

लग्नात  कुवारे...

आणी

अंतयात्रेत म्हातारे...
.
सर्वात जास्त का जातात कारण...
.
.
दोघांना एकाच गोष्टींची चिंता असते...
.
.
.
.
.
.
मी नाही जाणार तर,
माझ्या वेळी कोण येणार... !!!

Olx