Olx

सोमवार, ८ जून, २०१५

साम्य !

बायकोत आणि सूर्यात काय साम्य आहे? 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कितीही प्रयत्न केला तरी , आपण या दोघांकडे रागाने आणि एकटक पाहूच शकत नाही !

Olx