Olx

सोमवार, १९ डिसेंबर, २०११

काळ्या !

छोटी मुलगी दुकानदाराल विचारते,
"काका तुमच्याकडे चेहरा गोरा करायची cream आहे का ?"
दुकानदार -" हो आहे ना..."
मुलगी - "मग लावत जा ना काळ्या, मी रोज किती घाबरते !!!"


(फेसबुक वरुन)

Olx