Olx

मंगळवार, ६ सप्टेंबर, २०११

कोलंबसची मराठी बायको !

जर कोलंबसला मराठी बायको असती तर त्याला अमेरिकेचा शोध कधीच लागला


नसता... कारण बायकोने विचारले असते...

कुठे चाललात?

कोणा बरोबर?

कसे जाणार?

... काय शोधायला जाताय?

इकडे मिळणार नाही का?

नेहमी तुम्हीच का?

मी इथे एकटी काय करू?

मी पण येऊ का?कोलंबस: जाउ दे नाही जात...
 
(फेसबुकवर हे पोस्ट करणार्‍या मित्राचे आभार. मूळ लेखक माहित नाही.)

Olx