मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

June, 2011 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

शिक्षणाचा दर्जा !

महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी विद्यालयात जागा रिकाम्या रहात असल्याने प्रवेशा साठी आवश्यक गुणांची अट शिथील करण्यात आली आहे.--- बातमी.

राज्यातल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणारा निर्णय !!!

यापेक्षा मोठा विनोद कोणता ?

खर्चाला लगाम !

नानासाहेब आपल्या बायकोला घेऊन दात काढायला डॉक्टर कडे गेले.
नानासाहेब,"डॉक्टर, दाता काढायला किती खर्च येतो हो ?"
डॉक्टर,"एक दात काढायला साधारण १००० रुपये लागतात."
नानासाहेब,"एक हजार जरा जास्तच वाटतात."
डॉक्टर,"होय ऍनेस्थेशिया द्यायचे ५०० व दात काढायचे ५०० होतात."
नानासाहेब,"अजुन कमी होतात का बघाना ?"
डॉक्टर,"ऍनेस्थेशिया न देता माझा एक विद्यार्थी हातोडिच्या सहायाने २०० रुपयात दात पाडुन देतो, चालेल ?"
नानासाहेब बायकोकडे हात दाखवून,"हिचे दात काढायचे होते."

Homework का नाही केला ?

सर - homework का नाही केला?


मुलगा - सर लाईट गेले होते.

सर - मेणबत्ती लावायची मग..

मुलगा - काडेपेटी नव्हती.

सर - का?

मुलगा - देवघरात होती.

सर - घ्यायची मग.

मुलगा - अंघोळ नव्हती केली.

सर - का?

मुलगा - पाणी नव्हत.

सर - का?

मुलगा - मोटार चालू होत नव्हती.

सर - का?

मुलगा - आधीच सांगितलं ना लाईट गेलेली म्हणून....


(आभार : ज्योती साटम )

मेल्यानंतरची काळजी !

खमक्या मालतीबाई पेंटर पुढे बसल्या होत्या व पेंटर त्यांचे चित्र काढत होता. मधेच त्या पेंटरला म्हणाल्या ,"हे बघा, माझ्या चित्रात छान हिर्‍याची अंगठी, सुंदर नेक्लेस, अप्रतीम सुंदर मंगळसुत्र व अजुन काही दागीने दाखवता अलेत तर दाखवा."
"पण तुम्ही यातल कहिच घातलेल नाही." पेंटर म्हणाला.
मालतीबाई," तरिही दाखवा. मला माहितेय मी मेल्यावर हे नक्किच दुसर लग्न करणार तेंव्हा माझा हा फोटो बघुन ती यांना सुखाने जगु देणार नाही."

देव कसा असतो !

एका शिशू वर्गात एकदा बाईंनी मुलांना सांगितल, तुम्हाला आवडेल ते चित्र काढा.

सर्व मुलांनी लगेच दिलेल्या कागदांवर चित्रे काढायला सुरुवात केली.

थोड्या वेळाने वर्गात चक्कर मारताना बाईंनी एका मुलीचे चित्र बघितले व विचारले हे काय काढते आहेस तु ?

मुलगी,"बाई मी देवाचे चित्र काढते आहे."

बाई,"पण देव कसा असतो हे कुणालाच माहित नाही."

मुलगी," थोड थांबा मी चित्र काढल्यावर कळेलच देव कसा असतो ते. "