Olx

गुरुवार, २४ जून, २०१०

बाळूचा अभ्यास.

शाळेतल्या बाळूच्या प्रगतीवर वैतागुन शाळेतले शिक्षक :  बाळू, तुझ कोणतही गणित कधिही बरोबर नसते, इतिहासातही तु चुका करतोस, विज्ञानातही तु कच्चा आहेस .  तुझ्या चुका कमी करायला खुप अभ्यास करावा लागणार.
असच चालु राहिल तर तुला पास झाल्यावर नोकरी कोण देणार ?बाळू : सर, मला पास झाल्यावर हवामान खात्यात नोकरी करायची आहे.

Olx