Olx

बुधवार, १० फेब्रुवारी, २०१०

डॉक्टर सांता.

डॉक्टर सांताने फार गंभीर चेहरा करुन हातात टॉर्च घेऊन पेशंटचे डोळे तपासले, जिभ बघितली, कान तपासले आणी.........
बराच विचार करुन म्हणाला..........
टॉर्च चांगला आहे !!!

Olx