Olx

सोमवार, ११ जानेवारी, २०१०

लाच.

वकिल रागारागाने पक्षकाराकडे गेला.
वकिल : अरे तु आपल्या न्यायामूर्तींकडे लाच पाठवलीस ?
पक्षकार : होय.
वकिल : तुला माहित आहे ते कसे आहेत ? त्यांना हे आवडणार नाही.
पक्षकार : होय.
वकिल : तरिही तु अस का केलस ? आपण आता हरणार.
पक्षकार : नाही, मी लाच आपल्या विरोधी पक्षाच्या नावे पाठवली !!!

Olx