Olx

शुक्रवार, २६ जून, २००९

TV वर काय आहे ?

कालचीच गोष्ट. मी बरेच दिवसांनी TV बघायला बसलो.
माझी सौ नेहमी प्रमाणे स्वयंपाक घरात व्यस्त (त्रस्त ?) होती.
काही वेळाने ती पण TV बघायला बाहेर आली व मला म्हणाली," TV वर काय आहे ?"
"धूळ !" माझॆ प्रामाणीक ,उत्तर आणि दिवसभर भांडण पुरले !!!

Olx