Olx

गुरुवार, १५ जानेवारी, २००९

देणगी !!!

सांताचा मुलगा : बाबा, आपल्याकडे कोणीतरी स्विमींग पुल साठी देणगी मागायला आला आहे.
सांता : देउन दे त्याला एक तांब्या पाणी.

Olx