Olx

शुक्रवार, २ जानेवारी, २००९

तेज !!!

सुनिताला शाळेत नोकरी लागली.
तिने शाळेत कामावर रुजू होण्यापुर्वी एक गॉगल विकत घेतला.
का ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तिने ऎकल होत त्या शाळेत बरेच तेजस्वी मुल आहेत !!!

Olx