Olx

शनिवार, ६ डिसेंबर, २००८

विजेचा खर्च.

सांता : बांता तु नेहमी TV वर परदेशी चॅनल्सच का बघतोस.
बांता : अरे त्यांचीपण थोडी विज खर्च होऊ दे ना.

Olx